Информатика 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сынып

Информатика 3 сынып (АКТ 1,3,4 тоқсан) 3.000 тенге
Информатика 4 сынып (АКТ 1 тоқсан) 2.000 тенге
Информатика 5, 7 әр сынып бөлек сатылады 2.000 тенге
Информатика 6, 8 әр сынып бөлек сатылады 3.000 тенге
Информатика 9 сынып 3.000 тенге
Информатика 10 сынып ЖМБ 3.000 тенге
Информатика 11 сынып ҚГБ 3.000 тенге
Комплект 3,4,5,6,7,8,9,10,11 сынып 15.000 тенге